Responsive image

 
 
*
 
Fushat qe permbajne shenjen * (yllez/asterisk) jane obligative per t'u plotesuar
 
KËRKESË PËR NDRYSHIM TË GARANCIONIT :
 
Urdherdhenesi: *  
  Emri :
  Adresa :
  Perfaqesuesi :
     
  Personi kontaktues:
  Nr. i telefonit:
  Nr. i faksit:
  E-mail:
     
Me kete shkrese kerkojme nga ju te ndryshoni garancionin vijues:
  *  
  Nr. i garancionit:
Leshuar me :
  Ne shume prej :
     
  Ndryshimet e garancionit: