Responsive image

Responsive image

Te nderuar kliente,

NLB Banka sh.a., Prishtine ju ofron sherbimin "Aplikimi online" per Garancione, Leter perkrahje, Leter referenca dhe Ndryshim te garancioneve. Nepermjet ketij sherbimi Ne do te jemi me afer jush, duke ju mundesuar realizim me te shpejte te kerkesave tuaja.

Per aplikim online shtypni ne linkun me larte butonin e produktit perkates 'GARANCIONE', 'LETER PERKRAHJE', 'LETER REFERENCA', 'NDRYSHIM TE GARANCIONEVE'

Per menyren e plotesimit te Aplikacioneve/Kerkesave ju lutem shkarkoni udhezimet apo shikoni videot si me poshte :
 - Shkarko udhezimin apo shiko Videon per Aplikim Online per Garancione
 - Shkarko udhezimin apo shiko Videon per Aplikim Online per Leter perkrahje
 - Shkarko udhezimin apo shiko Videon per Aplikim Online per Leter referenca
 - Shkarko udhezimin apo shiko Videon per Aplikim Online per Ndryshim te Garancioneve

Informata te pergjithshme:

- Fushat qe permbajne shenjen '*' (yllez/asterisk) jane obligative per t'u plotesuar;
- Fushat tjera opcionale, pa shenjen '*', duhet te plotesohen varesisht nga lloji i produktit te kerkuar;
- Pasi te keni plotesuar me saktesi te gjitha fushat obligative, si dhe ato opcionale, duhet te shtypni butonin 'Postoni kerkesen online' me c'rast do te paraqitet mesazhi 'Kerkesa juaj
  eshte postuar online'
;
- Pas postimit online te kerkeses Ju do te pranoni e-mail nga NLB Banka sh.a., perkatesisht: webmaster@nlbpr-ks.com, permes se cilit do te informoheni se Kerkesa juaj eshte
  prezentuar ne Njesine e zgjedhur (Filiale apo ekspoziture); mos pranimi nga ana juaj e ketij e-maili njoftues  nenkupton se Kerkesa juaj nuk ka arritur ne Njesine e zgjedhur (nuk eshte
  postuar online);
- Menaxheret/zyrtaret nga Njesia e zgjedhur do t'ju kontaktojne ne numrin tuaj te shenuar ne Aplikacion/Kerkese lidhur me hapat e metejme me qellim  te finalizimit te procedures per lejim
 te produktit;
- Aplikacioni/Kerkesa sipas formatit te Bankes, e plotesuar ne baze te udhezimeve tuaja dhe me plotesimet e nevojshme, do te nenshkruhet nga ana  Juaj dhe vuloset ne Banke bashke
 me dokumentat tjere;
- Aplikimi Online nuk nenkupton aprovimin e kerkeses tuaj per lejim te produktit te kerkuar, mirepo ka per qellim pershpejtimin e shyrtimit te kerkeses tuaj;
- Ne rast te kerkeses URGJENTE ju lutem qe pas Aplikimit online te kontaktoni Njesine ne te cilen keni aplikuar.

Per ndihme, probleme teknike, pyetje dhe ceshtje tjera rreth aplikimit online Ju lutem paraqituni:
•ne Sherbimin per kliente ne numrin: + 038/240 230 100 ose +381 38/744 100; ose
•ne e-mail adresen: sherbimiperkliente@nlb-kos.com

•ne Sherbimin per biznes dokumentar ne numrin: + 381 (0) 38 744 039/074; ose
•ne e-mail adresen: documentary.business@nlb-kos.com